U kan niet meer inschrijven voor 2024. Het volgende weekend van de Pelgrimstocht voor de Vaders zal plaatsvinden op 89 en 29 juni 2025!

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PELGRIMSTOCHT VOOR DE VADERS

IN BELGIË.

 

Volgende Pelgrimstocht voor de Vaders in België:
zaterdag 29 en zondag 30 juli 2024 : 20ste uitgave!

 

 

 *Thema: “Mijn genade is voor u genoeg” (2 Korintiërs 12:9)

Predicant: broeder Ignaz-Maria, Provinciaal Prior Europa, csj

Hij zal zijn gedachten hierover delen, gevolgd door een open discussie.

 

 

Houd vanaf nu de datum vrij en geef ze door aan uw vrienden.

U vindt alle nuttige informatie in het tabblad Praktische informatie 2023.

 

***

 

Als u het verslag (in het Frans) wil lezen van de tocht in 2021, enkele foto’s wil bekijken of de onderrichten wil herbeluisteren van broeder Marc van Tibéraide : klik hier.

 

***

 

Het eerste doel van deze site is om jullie zin te laten krijgen om met ons mee op stap te gaan, één keer per jaar (tot 2019 was dit in maart ter gelegenheid van de feestdag van de heilige Jozef, nu is het eerste weekend van juli). U zult op de site ook alle informatie vinden voor de pelgrimstochten uit het verleden en in de toekomst.

 

IMG_0222

We willen hier ook speciaal Banneux vermelden, dit bedevaartsoord dat ons zeer dierbaar isDSC_0287.

Ook aan jullie vraagt Maria zoals ze dit gevraagd heeft aan de zienster Mariette in 1933 : “Steek jullie handen in het water” en jullie zullen helemaal anders terugkeren.

Voor al deze redenen wensen we jullie een goed bezoek aan deze site en hopen we vooral om jullie binnenkort te mogen ontmoeten.

 


Interview op Radio Maria

Radio Maria

Luister ook naar het zeer mooie interview van medeorganisator Bart Vandevivere op Radio Maria, in 2022 : https://www.radiomaria.be/de-ochtend-bij-rm/op-pelgrimstocht-voor-de-vaders-in-gesprek-met-bart-vandevivere/

 


Wie zijn wij?  Waarom gaan we op tocht?

marche des pères 2017

pelgrimstocht voor de vaders 2017

marche des pères 2016

pelgrimstocht voor de vaders 2016

De Pelgrimstocht voor de Vaders is georganiseerd door vaders die een diepe nood ervaren om samen te komen “onder mannen” om hun gevoelens te delen als vader, als echtgenoot en als christen (voor het grootste deel) op basis van een thema gegeven in volle vertrouwen en overgave.  De pelgrimstocht voor de vaders is zeer gehecht aan de heilige Jozef.  Tot 2019, vond de tocht plaats rond 19 maart, het feest van de patroonheilige (sinds 2021 gaat de tocht door in het eerste weekend van juli).  De tocht ligt binnen ieders mogelijkheden: niet te lang, geen enkel moeilijk of zwaar stuk, via wandelwegen of kleine wegen met weinig verkeer.

Er zijn weinig mogelijkheden doorheen het jaar om zich zo te kunnen toe vertrouwen, ook voor een tijd van reflectie, van meditatie, vriendschap en natuurlijk om samen te bidden.

De Pelgrimstocht voor de Vaders geeft de mogelijkheid om de spieren los te gooien maar ook om de poorten van onze ziel en van ons hart te openen!  Ze stimuleert uitwisselingen en ze stimuleert om te kijken in wat voor ons vertrouwelijk is.  Ze oordeelt over niemand en veroordeelt niemand.  Ze nodigt uit tot bevraging maar ze aanvaardt ook dat niet op alles een antwoord is.  Ze zorgt voor vrede en ondersteuning.  Ze brengt de vreugde van het Evangelie.

Wij verwelkomen alle mannen voor wie het vaderschap en zekere belangrijkheid heeft, vaderschap in de ruime zin van het woord. Zelfs als deze tocht hoofdzakelijk christelijk is, verwelkomen we allen die op zoek zijn, die twijfelen, zij die niet christelijk zijn maar respect hebben voor onze godsdienst.IMG_0380

Onze tocht heeft veel spirituele en materiële ondersteuning van de broeders van Sint-Jan van Banneux. De gemeenschap van de broeders van Sint-Jan was zeer snel betrokken bij de begeleiding van de pelgrimstochten voor mannen en vaders te Cotignac (zie verder hieronder) en van daaruit leek het ons zeer evident om deze samenwerking verder te zetten hier in België.

Meer en meer priesters sluiten zich bij ons aan en begeleiden ons ieder jaar.  In 2016 hebben we gestapt samen met de broeders van de fraterniteit van Tibériade (Lavaux-Sainte-Anne).  Het was een grote vreude om hen bij ons te hebben.


Waar is de Pelgrimstocht van de Vaders ontstaan ?

De tocht is geïnspireerd op de Pelgrimstocht van de Vaders in Cotignac, ontstaan in 1976 (in het zuiden van Frankrijk).

> Om hier meer over te weten

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac


Waar heeft dit alles plaats ?

De abdij van de broeders van Sint-Jan in Banneux (place Saint Jean-Paul II, ingang via de parking “D” naast 50 rue de l’Esplanade) verwelkomen ons gedurende het hele weekend. Ze bieden ons naast onderdak en maaltijden een spirituele ondersteuning. Kortom, van een zeer hoog niveau !!

Dit jaar zal omwille van de vele inschrijvingen de meerderheid van de deelnemers slapen in het gastenkwartier (l’Hospitalité) van het bedevaartsoord in de onmiddellijk omgeving van de abdij.

Prieuré-Des-Frères-De-Saint-Jean-Banneux

De tocht gaat door in de onmiddellijke omgeving van Banneux, binnen een straal van 20 km, hoofdzakelijk in de natuur langs holle wegen.

Marche-Des-Peres-Ou


Gebed

Vierge-Banneux

Maagd en Moeder Maria,

gij die, door de Geest ertoe bewogen,

het Woord van het leven hebt ontvangen

in de diepte van uw nederig geloof,

geheel gegeven aan de Eeuwige,

help ons ons “ja” te zeggen

in de, meer dan ooit dwingende noodzaak

de Blijde Boodschap van Jezus te doen weerklinken.

Gij, vol van de tegenwoordigheid van Christus,

hebt Johannes de Doper vreugde gebracht,

en hem doen opspringen in de schoot van zijn moeder.

Gij hebt, opspringend van vreugde,

de wonderwerken van de Heer bezongen.

Gij die voor het kruis bleef staan

met een onwankelbaar geloof,

en de vreugdevolle troost van de verrijzenis ontving,

gij hebt de leerlingen verzameld in afwachting van de Geest,

opdat de evangeliserende Kerk geboren zou worden.

Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van verrezenen

om aan allen het Evangelie van het leven te brengen,

dat de dood overwint.

Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te zoeken,

opdat, de gave van de schoonheid die niet dooft,

allen bereikt.

Gij, Maagd van het luisteren en van de contemplatie,

moeder van liefde, bruid van de eeuwige bruiloft,

spreek ten beste voor de Kerk, waarvan gij de allerpuurste icoon zijt,

opdat zij zich nooit in zichzelf opsluit en blijft stilstaan

in haar hartstocht om het Rijk te stichten.

Ster van de nieuwe evangelisatie,

help ons te stralen in het getuigenis van gemeenschap,

dienstbaarheid, brandend en edelmoedig geloof,

gerechtigheid en liefde voor de armen,

opdat de vreugde van het Evangelie

de uiteinden der aarde bereikt

en geen enkel randgebied verstoken is van zijn licht.

Moeder van het levend Evangelie,

bron van vreugde voor de kleinen,

bid voor ons.

Amen, Alleluia

 

paus Franciscus

uit “De Vreugde van het Evangelie”