De inschrijvingskost bedraagt 70€, te storten op de volgende rekening :

Code IBAN : BE39 6511 9558 2419, code BIC : KEYTBEBB, op naam van Charles-Henri de Maleissye-Melun.

 


  • Als u dat wil kan u ons contacteren op het volgende mailadres : pelgrimstochtvoordevaders@gmail.com
  • De kost (70€) mag u niet beletten om te komen.  Neem eenvoudig contact met ons op als dit een probleem is.

 


Dit initiatief bekend maken

Je kan ons helpen om dit initiatief bekend te maken  door deze affiches en folders af te drukken in enkele exemplaren en door ze uit te hangen en uit de delen in je parochie.

Niets is meer waard dan publiciteit ter plaatse!

Dank bij voorbaat voor jullie hulp.


Klik op de link hieronder in het blauw om toegang te krijgen tot de flyer.

in het Nederlands : flyer NL 2024

in het Frans : flyer FR 2024

Contact


Links: